top of page
Modern Architecture

ARKIV

Vår 30-åriga erfarenhet kring projektering och fastighetsförvaltning har präglat vår inställning till hanteringen av alla typer av dokument.

LAGRA - HITTA - TITTA

Det viktigaste med ritningsarkivet är tilliten till handlingarna, att informationen överensstämmer med verkligheten och att dokumentet kan leva och uppdateras över tiden. När alla era fastigheter finns inlagda med samma struktur kommer alla inbjudna snabbt hitta de handlingar som behövs i det dagliga arbetet, behörigheter reglerar vad respektive grupp eller person får se.

I Organizer finns en inbyggd "viewer" för PDF filer. Snabb sökfunktion med flera urval gör att ni på kort tid hittar rätt dokument.

FÖRVALTNINGSKALENDER

Viktiga händelser kan vara dyra att tappa bort. Lägg till händelser i "Att göra listan". Möte, 2-årsbesiktningar, SBA-ronderingar, OVK osv. Lägg till en uppgift på en person eller grupp. 

SÄKERHET

Organizer är en molntjänst för att uppnå bästa tillgänglighet.

En personlig inloggning ger normalt tillräcklig säkerhet men efter behov kan säkerheten höjas i flera steg. Inloggning i 2 steg (Tvåfaktorsautentisering). Först inloggning på hemsidan sen en bekräftelsekod utskickad via mail eller SMS. Den högsta säkerhetsnivån uppnås när installation utförs på lokal server. Här styrs tillgängligheten helt på IT-avdelningens villkor.

Concrete Bridge

Förvaltning till Projekt och Åter till förvaltning

ARKIVET´S ROLL I PROJEKT

När arkivet löpande uppdateras efter små och stora förändringar är modellen överensstämmande med hur huset ser ut. Dessa modeller skall användas som grund i ett projekt. Arkivet lånar ut modeller till projektet. I dessa filer redovisas demontering samt det nya utseendet på huset/lokalen. Projektet skall jobba med filerna så som styrdokument (BIM/CAD Manualer) beskriver.

När projektet är klart läggs filerna åter in i arkivet och nya filer i PDF format skapas. Arkivmodellerna har nu gått varvet runt Arkiv – Projekt – och åter till Arkivet. Det uppdaterade ritningsarkivet är åter att lita på.

bottom of page