top of page
Sun Room

PROJEKT

Vi ser projekt som en viktig del av förvaltningen.

Med detta synsätt utgår ett projekt oavsett omfattning från förvaltningens behov och förutsättning. Det är från fastighetens arkiv som dokument lånas ut till projekt. Projektdelen i Organizer är kopplad till arkivet som lätt lånar ut modeller och underlag så att projektet kan påbörja en förädling.

Vi ser att projektet är ett uppehåll av förvaltningen i en byggnad.

Dokument är en cyklisk process som används i förvaltningen, lånas ut till projekt för upparbetningen i projektet och sen skall inarbetas i förvaltningsritningarna.

DELA HANDLINGAR

Det viktigaste i ett projekt är att alla som skapar information delar sina handlingar med övriga deltagare. Stora besparingar kan göras med samordnad projektering istället för kollisionskontroller i efterhand. Versionshantering av alla filer gör att ändringar lätt kan följas genom hela projektet.

ÄRENDEHANTERING

Samla dina egna uppgifter/ärenden i en lista, sätt prioritering, slutförandedatum och kanske en påminnelse någon dag innan. Full kontroll över alla arbetsuppgifter ger en trygghet och minskar stressen och oro att glömma viktiga uppgifter.

Du kan även delegera en uppgift till en medarbetare.

ÄTA
ÄNDRINGAR / TILLÄGG / AVGÅENDE

När en fråga är utredd och klar kan följden bli en ÄTA. Denna ändring prissätts och ett anbud skickas till berörd part. En äta skall godkännas och beställas innan utförande. Att kunna följa tråden i F&S fram till ÄTA underlättar stort i den ekonomiska uppföljningen av projekt.

En Beslutslogg är alla stängda och besvarade frågor inklusive ÄTA med ekonomi skapas i projektet som kan arkiveras och användas vidare i produktion och uppföljning.

TID & RESURSPLAN

I projektet skapas en huvudtidplan. Samtliga deltagare kan skapa egen tidplan kopplad till huvudtidplanen för att samordna leveranser, montage, resurser osv.

FRÅGA & SVAR

I projekt uppkommer ständigt frågor om lösningar och problem. I Organizer ställer man lätt en fråga till den eller de deltagare som berörs. Alla kan besvara en öppen ställd fråga. I en stor matris ser alla de öppna frågorna. När en fråga är klar, byter den status till slutförd och visas vid behov.

SÄKERHET

Organizer är en molntjänst för att uppnå bästa tillgänglighet. En personlig inloggning ger normalt tillräcklig säkerhet men efter behov kan säkerheten höjas i flera steg. Inloggning i 2 steg (2FA Tvåfaktorsautentisering). Först inloggning på hemsidan sen en bekräftelsekod utskickad via mail eller SMS. Den högsta säkerhetsnivån uppnås vid installation utförs på lokal server. Här styrs tillgängligheten helt på IT-avdelningens villkor.

bottom of page