top of page
Architectures

TJÄNSTER

Produkten TJÄNSTER hjälper till i alla dokumentprocesser.

BYGGA UPP ETT ARKIV

Samla in och välj ut alla relevanta handlingar per byggnad.  Lagra dem i en enkel struktur i det kända formatet PDF. Arkivritningarna kommer nu bli en naturlig del av förvaltningens vardag. Få tillgång till ritningar med en inloggning från dator eller app.

KONVERTERING

Konvertera gamla pappersritning till 2D eller 3D modeller. Att lyfta er dokumentation från stelt format som papper eller digital bild till ett format som kan redigeras och användas i alla projekt.

SKAPA MERVÄRDE

När huset finns i CAD kan man börja använda dessa filer i andra syften. Hyresgästens ritningar med kontrollerad förhyrd yta, Utrymningsplaner, SBA-Ritningar, Brandlarm.
Det kan kännas som ett stort steg att besluta om att hela fastighetsbeståndet skall upprättas in i ett arkiv. Vilken byggnad som är prioritet beror på behovet. Ett tips! Ta den lättaste byggnaden, det senaste projektet eller en byggnad där det finns ett stort behov av att få ordning på dokumentationen. När ni kan jämföra hur det var tidigare med hur det nu ser ut, underlättar vidare beslut att gå vidare med övriga fastigheter.

bottom of page